Producent elektrod i drutów spawalniczych

BES 55N

Zasadowa

Dopuszczenia

Opis i zastosowanie

Elektroda do napawania elementów stalowych narażonych na duży udar. Napoina posiada dużą odporność na abrazję. Polecana do napawania części narażonych na wysoką abrazję i ścieranie przez kamień, węgiel, piasek, itp. wszędzie tam gdzie wymagana jest twardość ok 55 HRC. Napoina może być poddawana obróbce tylko przez szlifowanie. Twardość napoiny na poziomie 55-60 HRC w zależności od istotnych warunków spawania i składu chemicznego materiału rodzimego.

Zastosowanie m.in.:


Parametry

EN/ISO:
E Fe2

AWS:

Prąd spawania:
DCP

Pozycje spawania:
PA, PB, PC

Gr. plastyczności Rp0.2:

Wytrzymałość Rm:

Wydłużenie A5:

Udarność KV: