Producent elektrod i drutów spawalniczych

O firmie

Firma "BENMET" powstała w 1982 roku. Podstawowym kierunkiem działalności firmy jest produkcja elektrod do ręcznego spawania i napawania łukowego, drutów pełnych do półautomatycznego spawania w osłonie gazów ochronnych oraz drutu do spawania acetylenowo-tlenowego.

Wysoka jakość produkowanych przez "BENMET" materiałów spawalniczych, nieustanna praca nad doskonaleniem technologii wytwarzania i rozszerzaniem asortymentu produkcyjnego pozwalają na skuteczną konkurencję z wiodącymi krajowymi producentami tej branży oraz przyczyniają się do umocnienia firmy na krajowym rynku materiałów dodatkowych do spawania.

Mając przyjemność przedstawienia naszej oferty handlowej, zachęcamy jednocześnie do nawiązania współpracy, gwarantując rzetelność, terminowość oraz wymaganą jakość wytwarzanych materiałów spawalniczych.

Zgromadzone przez ponad dwadzieścia lat doświadczenie oraz wysokie kwalifikacje pracujących w firmie fachowców, gwarantują uzyskanie wymaganej jakości, produkowanych przez Benmet materiałów dodatkowych do spawania.

Potwierdzeniem tej jakości jest uzyskanie w 1995 r. uprawnienia UDT (Urzędu Dozoru Technicznego), otrzymanie certyfikatu potwierdzającego stosowanie systemu zapewnienia jakości zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009 oraz świadectw uznaniowych TÜV NORD (Technischer Überwachungs Verein - Niemcy)i DB (Deutsche Bahn).

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod adresem: benmet@benmet.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego